Hierdoor staan wij AAN!

Origineel is eigenlijk wel een sleutelwoord voor Modus AAN. Miranda de Grauw directeur BS De Vest

Nieuwe visie voor de Vest
Het is tijd voor bs de Vest om de huidige visie onder de loep te nemen. Veranderingen in de maatschappij, teruglopend leerlingaantal, een nieuwe directeur en mogelijkheden voor nieuwbouw zijn daar de basis van. Natuurlijk was ik heel benieuwd wat het team ervan vindt, maar ik vond het ook belangrijk de ouders in het dorp te vragen naar hun mening en hun kijk op het onderwijs voor hun kind(eren). Voor sommige zaken is het verstandig externen in te schakelen, je kan niet alles binnen je team houden. Daarom heb ik Marieke en Sandra als ouders gevraagd een ouderavond te organiseren om de mening van ouders te peilen, zodat ook op hun wensen afgestemd kan worden. Gedurende het proces, zijn ze vervolgens ook meer betrokken geraakt bij het visietraject.

Marieke en Sandra vormen samen modus AAN, maar zijn in eerste instantie voor mij en de school ouders van leerlingen. In die hoedanigheid heb ik ze gevraagd.

modus AAN is een goed team met kennis en kunde
Ik heb veel vertrouwen in Marieke en Sandra, zeker als team. Ze hebben een combinatie van creativiteit, breed (out of the box) denken èn ervaring in het onderwijs. Ik had geen twijfels over Marieke en Sandra, ik ben er dan ook open in gestapt. Ik ben ze per slot van rekening zelf gevraagd. De voorbereidende gesprekken zijn voor mij zeer positief geweest. Ik heb tijdens deze gesprekken hun input en diepgang erg gewaardeerd. Met deze kennis lukte het mij ook een volgende studiedag of teamvergadering beter te organiseren en bredere kaders te scheppen.

Succesvolle, originele ouderavond
De ouderavond was een groot succes! Ik had dat ook verwacht. Marieke en Sandra zitten dicht op de huid, maar kunnen juist ook breed denken. De ouderavond was erg origineel vorm gegeven. Je krijgt op deze manier de kans om het allemaal een keer op een andere manier te doen. Hierdoor wordt het interessant en gevarieerd.

Gemotiveerde teamleden door modus AAN
Ook de wijze waarop de resultaten terug in het team zijn gebracht was erg creatief. Hierdoor zijn de teamleden echt AAN gezet, er is iets gebeurd, ze zijn geprikkeld. Ondanks de waan van de dag zijn ze nu intrinsiek gemotiveerd om eens anders te kijken. Het werkt als een sneeuwbaleffect.

Voor iedereen die inspiratie voor de toekomst wil
Ik zou modus AAN aanraden voor allerlei type scholen die zich in een ontwikkel- en verandertraject bevinden. Hun inspiratie is interessant voor een directeur of een teamleider, maar ook voor teamleden. Iedereen die geïnspireerd wil worden om op een creatieve en originele manier naar de toekomst te kijken. Scholen die wel willen veranderen, maar niet goed weten hoe ze moeten beginnen, niet goed weten hoe ze het vorm moeten geven, maar wel eigenaar van het traject willen blijven.


Zij gaven een creatieve en frisse blik, vanuit een open en onafhankelijke benadering. Sandra van den Akker directieondersteuning basisschool.

Nieuwe visie voor de Vest
Het is tijd voor bs de Vest om de huidige visie onder de loep te nemen. Veranderingen in de maatschappij, teruglopend leerlingaantal, een nieuwe directeur en mogelijkheden voor nieuwbouw zijn daar de basis van. Natuurlijk was ik heel benieuwd wat het team ervan vindt, maar ik vond het ook belangrijk de ouders in het dorp te vragen naar hun mening en hun kijk op het onderwijs voor hun kind(eren). Voor sommige zaken is het verstandig externen in te schakelen, je kan niet alles binnen je team houden. Daarom heb ik Marieke en Sandra als ouders gevraagd een ouderavond te organiseren om de mening van ouders te peilen, zodat ook op hun wensen afgestemd kan worden. Gedurende het proces, zijn ze vervolgens ook meer betrokken geraakt bij het visietraject.

Marieke en Sandra vormen samen modus AAN, maar zijn in eerste instantie voor mij en de school ouders van leerlingen. In die hoedanigheid heb ik ze gevraagd.

modus AAN is een goed team met kennis en kunde
Ik heb veel vertrouwen in Marieke en Sandra, zeker als team. Ze hebben een combinatie van creativiteit, breed (out of the box) denken èn ervaring in het onderwijs. Ik had geen twijfels over Marieke en Sandra, ik ben er dan ook open in gestapt. Ik ben ze per slot van rekening zelf gevraagd. De voorbereidende gesprekken zijn voor mij zeer positief geweest. Ik heb tijdens deze gesprekken hun input en diepgang erg gewaardeerd. Met deze kennis lukte het mij ook een volgende studiedag of teamvergadering beter te organiseren en bredere kaders te scheppen.

Succesvolle, originele ouderavond
De ouderavond was een groot succes! Ik had dat ook verwacht. Marieke en Sandra zitten dicht op de huid, maar kunnen juist ook breed denken. De ouderavond was erg origineel vorm gegeven. Je krijgt op deze manier de kans om het allemaal een keer op een andere manier te doen. Hierdoor wordt het interessant en gevarieerd.

Gemotiveerde teamleden door modus AAN
Ook de wijze waarop de resultaten terug in het team zijn gebracht was erg creatief. Hierdoor zijn de teamleden echt AAN gezet, er is iets gebeurd, ze zijn geprikkeld. Ondanks de waan van de dag zijn ze nu intrinsiek gemotiveerd om eens anders te kijken. Het werkt als een sneeuwbaleffect.

Voor iedereen die inspiratie voor de toekomst wil
Ik zou modus AAN aanraden voor allerlei type scholen die zich in een ontwikkel- en verandertraject bevinden. Hun inspiratie is interessant voor een directeur of een teamleider, maar ook voor teamleden. Iedereen die geïnspireerd wil worden om op een creatieve en originele manier naar de toekomst te kijken. Scholen die wel willen veranderen, maar niet goed weten hoe ze moeten beginnen, niet goed weten hoe ze het vorm moeten geven, maar wel eigenaar van het traject willen blijven.

Modus AAN verraste mij met hun kennis en kunde. Marieke Loeffen, directeur wethouder van Eupen.

Ik gebruik Linkedin als inspiratiebron voor mijn werk als directeur. Ik zag het interview met Marieke van Dijk over creativiteit stimuleren in een artikel uit het Eindhovens Dagblad voorbij komen en dacht: Dat is leuk voor de toekomst. Ik was niet direct op zoek naar een workshop, maar heb het bewaard in het kader van 'leuk voor later.'

Toen ik bezig was met het programma van onze studiedag in oktober had ik een duidelijk doel voor ogen. Ik wilde tijdens de studiedag een start maken richting de nieuwe visie van onze school. Ik wilde onze blik daarvoor even helemaal open hebben en was op zoek naar iemand die ons met een open vizier kon klaar stomen om aan het traject te beginnen. Ik wilde de start voor de nieuwe visie echt samen met alle leerkrachten doen. Het moest niet alleen uit mij komen. Daarvoor heb ik dus Marieke en Sandra ingeschakeld.

modus AAN heeft voor ons de workshop Open Your Mind gemaakt en uitgevoerd. Onze ervaring was heel positief. Ik kon zelf  deelnemen aan de ochtend, dus je doet het echt met elkaar. De workshop is voor mij als directeur ook verrassend en dat ervaar ik als heel prettig. Naast de inhoudelijke kennis is het ook een stukje teambuilding. Het Foursight© assessment is erg belangrijk om iedereen zich bewust te laten zijn van eigen kwaliteiten en valkuilen, maar ook die van elkaar. Inzicht in je eigen voorkeur in een ontwikkelproces is een hele belangrijke opbrengst van de dag. En wat ik ook leuk vond is dat Sandra en Marieke werken met hele andere werkvormen. Deze zou ik zelf niet bedacht hebben en dat verbreed weer mijn eigen repertoire.

Ik heb gekozen voor modus AAN op basis van het artikel uit het Eindhovens Dagblad. Ik nodig iemand vervolgens persoonlijk uit, om te kijken of het klopt. Ik vind het heel belangrijk om een indruk te hebben hoe iemand voor de groep zal zijn. Een bijeenkomst moet effectief verlopen en echt inspiratie geven. Er zitten immers 25 betaalde mensen. Ik heb heel vaak meegemaakt dat ik mij afvroeg wat ik de hele dag bij een bijeenkomst aan het doen was, waarbij ik ook nog eens dacht: 'dat had ik beter gekund.' Daarom ben ik heel kritisch geworden. Ik vind het belangrijk dat ik echt denk:

'Ja, ik wil wat leren van jou. Jij raakt me. Jij kunt kennis brengen die ik niet heb.'

Het voorstel dat modus AAN stuurde klopte helemaal met wat ik wilde.

 Ik had na het gesprek en het voorstel dan ook geen twijfels. Ik kan dat helemaal loslaten. Natuurlijk vind ik het wel spannend, omdat ik zelf niet weet wat er precies gaat gebeuren,  maar dat is natuurlijk ook weer het leuke eraan. Tijdens de bijeenkomst ben ik wel benieuwd hoe het team reageert. En hoe hun feedback is. Dan is het natuurlijk fijn als die positief is. Het is toch zonde om geen goede dag te hebben. 

De dag heeft persoonlijke kennis gegeven, maar we hebben ook van elkaar geleerd. We hadden plezier en er is veel gelachen. Collega's van een andere school dachten dat het droge kost zou zijn. Maar dat was het helemaal niet zei één van mijn leerkrachten. Er is wel een theoretisch kader, maar doordat de kennis op allerlei verschillende manieren gebracht wordt, blijft het afwisselend en beklijft het goed. 

De dag heeft nog meer gebracht. Ik gebruik het assessment en de reflectieopdracht in de persoonlijke ontwikkelgesprekken. Ik heb meer bewustwording over hoe mijn team in elkaar steekt. En we gebruiken de resultaten van de 'stop-en-klik methode' als input voor de volgende studiedag. Ook merk ik dat de creatieve voorkeuren spontaan genoemd worden bij bijeenkomsten. De mensen spreken elkaar aan: Oh ja, jij bent een ideeëngenerator, dus je wilt graag ideeën bedenken, terwijl ik graag tot actie wil overgaan.

Wat modus AAN biedt, is geschikt voor alle scholen. Ik denk dat het ook goed is voor scholen om buiten hun standaard begeleidingsteams te kijken. Gewoon eens op een andere manier naar je vraagstukken kijken is heel zinvol. Elke school moet naar de toekomst kijken, dus de diensten van modus AAN passen op meerdere momenten; een ontwikkeltraject, teambuilding of visie. Het is ook heel verfrissend dat Marieke bijvoorbeeld niet wist dat een hand opsteken betekent dat iedereen stil moet zijn. De kracht van modus AAN is dat er zowel ervaring uit het onderwijs is (Sandra), maar ook buiten het onderwijs (Marieke). Net als bij 'Onderwijs maak je samen' werd ik verrast door hun kennis en kunde.


Zij gaven een creatieve en frisse blik, vanuit een open en onafhankelijke benadering. Sandra van den Akker directieondersteuning basisschool.

Omdat we de eerste stappen in een verandertraject aan het zetten waren, hebben we een kennismakingsgesprek gehad met modus AAN. De zienswijze op dit traject van mij als directeur sloot aan bij de kijk van modus AAN op leren en ontwikkelen.

Ik wilde graag een start maken met een visietraject tijdens een studiedag en deze studiedag actief en creatief invullen, zodat het hele team betrokken werd bij de visie ontwikkeling.

Ik heb uiteindelijk gekozen voor modus AAN, omdat modus AAN een goede koppeling kan maken tussen het onderwijs (input en ervaring Sandra van der Linden) en het creatieve denken (input en ervaring Marieke van Dijk). Bovendien gaat modus AAN buiten de gebaande paden, hun aanpak is creatief. Het is geen standaardwerk, want dat kan je zelf.

In eerste instantie was ik alleen op zoek naar een opzet voor (een deel van) een studiedag die ik zelf zou faciliteren. Maar na het doorspreken van het voorstel wilde ik ook graag zelf onderdeel zijn van de opdracht en het team. Modus AAN kon daarin echt toegevoegde waarde bieden.

De communicatie met modus AAN verliep erg prettig. De dames waren to-the-point en snapten snel wat ik bedoelde en wat mijn wensen waren. Ook de dag zelf verliep boven verwachting goed. We hebben echt iets moois en goeds neergezet! 

De school gaat middels de input van deze studiedag de visie vorm geven.

Ik raad modus AAN zeker aan. Modus AAN is geschikt voor alle teams.

Origineel is eigenlijk wel een sleutelwoord voor Modus AAN. Miranda de Grauw directeur BS De Vest

Nieuwe visie voor de Vest
Het is tijd voor bs de Vest om de huidige visie onder de loep te nemen. Veranderingen in de maatschappij, teruglopend leerlingaantal, een nieuwe directeur en mogelijkheden voor nieuwbouw zijn daar de basis van. Natuurlijk was ik heel benieuwd wat het team ervan vindt, maar ik vond het ook belangrijk de ouders in het dorp te vragen naar hun mening en hun kijk op het onderwijs voor hun kind(eren). Voor sommige zaken is het verstandig externen in te schakelen, je kan niet alles binnen je team houden. Daarom heb ik Marieke en Sandra als ouders gevraagd een ouderavond te organiseren om de mening van ouders te peilen, zodat ook op hun wensen afgestemd kan worden. Gedurende het proces, zijn ze vervolgens ook meer betrokken geraakt bij het visietraject.

Marieke en Sandra vormen samen modus AAN, maar zijn in eerste instantie voor mij en de school ouders van leerlingen. In die hoedanigheid heb ik ze gevraagd.

modus AAN is een goed team met kennis en kunde
Ik heb veel vertrouwen in Marieke en Sandra, zeker als team. Ze hebben een combinatie van creativiteit, breed (out of the box) denken èn ervaring in het onderwijs. Ik had geen twijfels over Marieke en Sandra, ik ben er dan ook open in gestapt. Ik ben ze per slot van rekening zelf gevraagd. De voorbereidende gesprekken zijn voor mij zeer positief geweest. Ik heb tijdens deze gesprekken hun input en diepgang erg gewaardeerd. Met deze kennis lukte het mij ook een volgende studiedag of teamvergadering beter te organiseren en bredere kaders te scheppen.

Succesvolle, originele ouderavond
De ouderavond was een groot succes! Ik had dat ook verwacht. Marieke en Sandra zitten dicht op de huid, maar kunnen juist ook breed denken. De ouderavond was erg origineel vorm gegeven. Je krijgt op deze manier de kans om het allemaal een keer op een andere manier te doen. Hierdoor wordt het interessant en gevarieerd.

Gemotiveerde teamleden door modus AAN
Ook de wijze waarop de resultaten terug in het team zijn gebracht was erg creatief. Hierdoor zijn de teamleden echt AAN gezet, er is iets gebeurd, ze zijn geprikkeld. Ondanks de waan van de dag zijn ze nu intrinsiek gemotiveerd om eens anders te kijken. Het werkt als een sneeuwbaleffect.

Voor iedereen die inspiratie voor de toekomst wil
Ik zou modus AAN aanraden voor allerlei type scholen die zich in een ontwikkel- en verandertraject bevinden. Hun inspiratie is interessant voor een directeur of een teamleider, maar ook voor teamleden. Iedereen die geïnspireerd wil worden om op een creatieve en originele manier naar de toekomst te kijken. Scholen die wel willen veranderen, maar niet goed weten hoe ze moeten beginnen, niet goed weten hoe ze het vorm moeten geven, maar wel eigenaar van het traject willen blijven.


Zij gaven een creatieve en frisse blik, vanuit een open en onafhankelijke benadering. Sandra van den Akker directieondersteuning basisschool.

Nieuwe visie voor de Vest
Het is tijd voor bs de Vest om de huidige visie onder de loep te nemen. Veranderingen in de maatschappij, teruglopend leerlingaantal, een nieuwe directeur en mogelijkheden voor nieuwbouw zijn daar de basis van. Natuurlijk was ik heel benieuwd wat het team ervan vindt, maar ik vond het ook belangrijk de ouders in het dorp te vragen naar hun mening en hun kijk op het onderwijs voor hun kind(eren). Voor sommige zaken is het verstandig externen in te schakelen, je kan niet alles binnen je team houden. Daarom heb ik Marieke en Sandra als ouders gevraagd een ouderavond te organiseren om de mening van ouders te peilen, zodat ook op hun wensen afgestemd kan worden. Gedurende het proces, zijn ze vervolgens ook meer betrokken geraakt bij het visietraject.

Marieke en Sandra vormen samen modus AAN, maar zijn in eerste instantie voor mij en de school ouders van leerlingen. In die hoedanigheid heb ik ze gevraagd.

modus AAN is een goed team met kennis en kunde
Ik heb veel vertrouwen in Marieke en Sandra, zeker als team. Ze hebben een combinatie van creativiteit, breed (out of the box) denken èn ervaring in het onderwijs. Ik had geen twijfels over Marieke en Sandra, ik ben er dan ook open in gestapt. Ik ben ze per slot van rekening zelf gevraagd. De voorbereidende gesprekken zijn voor mij zeer positief geweest. Ik heb tijdens deze gesprekken hun input en diepgang erg gewaardeerd. Met deze kennis lukte het mij ook een volgende studiedag of teamvergadering beter te organiseren en bredere kaders te scheppen.

Succesvolle, originele ouderavond
De ouderavond was een groot succes! Ik had dat ook verwacht. Marieke en Sandra zitten dicht op de huid, maar kunnen juist ook breed denken. De ouderavond was erg origineel vorm gegeven. Je krijgt op deze manier de kans om het allemaal een keer op een andere manier te doen. Hierdoor wordt het interessant en gevarieerd.

Gemotiveerde teamleden door modus AAN
Ook de wijze waarop de resultaten terug in het team zijn gebracht was erg creatief. Hierdoor zijn de teamleden echt AAN gezet, er is iets gebeurd, ze zijn geprikkeld. Ondanks de waan van de dag zijn ze nu intrinsiek gemotiveerd om eens anders te kijken. Het werkt als een sneeuwbaleffect.

Voor iedereen die inspiratie voor de toekomst wil
Ik zou modus AAN aanraden voor allerlei type scholen die zich in een ontwikkel- en verandertraject bevinden. Hun inspiratie is interessant voor een directeur of een teamleider, maar ook voor teamleden. Iedereen die geïnspireerd wil worden om op een creatieve en originele manier naar de toekomst te kijken. Scholen die wel willen veranderen, maar niet goed weten hoe ze moeten beginnen, niet goed weten hoe ze het vorm moeten geven, maar wel eigenaar van het traject willen blijven.

Modus AAN verraste mij met hun kennis en kunde. Marieke Loeffen, directeur wethouder van Eupen.

Ik gebruik Linkedin als inspiratiebron voor mijn werk als directeur. Ik zag het interview met Marieke van Dijk over creativiteit stimuleren in een artikel uit het Eindhovens Dagblad voorbij komen en dacht: Dat is leuk voor de toekomst. Ik was niet direct op zoek naar een workshop, maar heb het bewaard in het kader van 'leuk voor later.'

Toen ik bezig was met het programma van onze studiedag in oktober had ik een duidelijk doel voor ogen. Ik wilde tijdens de studiedag een start maken richting de nieuwe visie van onze school. Ik wilde onze blik daarvoor even helemaal open hebben en was op zoek naar iemand die ons met een open vizier kon klaar stomen om aan het traject te beginnen. Ik wilde de start voor de nieuwe visie echt samen met alle leerkrachten doen. Het moest niet alleen uit mij komen. Daarvoor heb ik dus Marieke en Sandra ingeschakeld.

modus AAN heeft voor ons de workshop Open Your Mind gemaakt en uitgevoerd. Onze ervaring was heel positief. Ik kon zelf  deelnemen aan de ochtend, dus je doet het echt met elkaar. De workshop is voor mij als directeur ook verrassend en dat ervaar ik als heel prettig. Naast de inhoudelijke kennis is het ook een stukje teambuilding. Het Foursight© assessment is erg belangrijk om iedereen zich bewust te laten zijn van eigen kwaliteiten en valkuilen, maar ook die van elkaar. Inzicht in je eigen voorkeur in een ontwikkelproces is een hele belangrijke opbrengst van de dag. En wat ik ook leuk vond is dat Sandra en Marieke werken met hele andere werkvormen. Deze zou ik zelf niet bedacht hebben en dat verbreed weer mijn eigen repertoire.

Ik heb gekozen voor modus AAN op basis van het artikel uit het Eindhovens Dagblad. Ik nodig iemand vervolgens persoonlijk uit, om te kijken of het klopt. Ik vind het heel belangrijk om een indruk te hebben hoe iemand voor de groep zal zijn. Een bijeenkomst moet effectief verlopen en echt inspiratie geven. Er zitten immers 25 betaalde mensen. Ik heb heel vaak meegemaakt dat ik mij afvroeg wat ik de hele dag bij een bijeenkomst aan het doen was, waarbij ik ook nog eens dacht: 'dat had ik beter gekund.' Daarom ben ik heel kritisch geworden. Ik vind het belangrijk dat ik echt denk:

'Ja, ik wil wat leren van jou. Jij raakt me. Jij kunt kennis brengen die ik niet heb.'

Het voorstel dat modus AAN stuurde klopte helemaal met wat ik wilde.

 Ik had na het gesprek en het voorstel dan ook geen twijfels. Ik kan dat helemaal loslaten. Natuurlijk vind ik het wel spannend, omdat ik zelf niet weet wat er precies gaat gebeuren,  maar dat is natuurlijk ook weer het leuke eraan. Tijdens de bijeenkomst ben ik wel benieuwd hoe het team reageert. En hoe hun feedback is. Dan is het natuurlijk fijn als die positief is. Het is toch zonde om geen goede dag te hebben. 

De dag heeft persoonlijke kennis gegeven, maar we hebben ook van elkaar geleerd. We hadden plezier en er is veel gelachen. Collega's van een andere school dachten dat het droge kost zou zijn. Maar dat was het helemaal niet zei één van mijn leerkrachten. Er is wel een theoretisch kader, maar doordat de kennis op allerlei verschillende manieren gebracht wordt, blijft het afwisselend en beklijft het goed. 

De dag heeft nog meer gebracht. Ik gebruik het assessment en de reflectieopdracht in de persoonlijke ontwikkelgesprekken. Ik heb meer bewustwording over hoe mijn team in elkaar steekt. En we gebruiken de resultaten van de 'stop-en-klik methode' als input voor de volgende studiedag. Ook merk ik dat de creatieve voorkeuren spontaan genoemd worden bij bijeenkomsten. De mensen spreken elkaar aan: Oh ja, jij bent een ideeëngenerator, dus je wilt graag ideeën bedenken, terwijl ik graag tot actie wil overgaan.

Wat modus AAN biedt, is geschikt voor alle scholen. Ik denk dat het ook goed is voor scholen om buiten hun standaard begeleidingsteams te kijken. Gewoon eens op een andere manier naar je vraagstukken kijken is heel zinvol. Elke school moet naar de toekomst kijken, dus de diensten van modus AAN passen op meerdere momenten; een ontwikkeltraject, teambuilding of visie. Het is ook heel verfrissend dat Marieke bijvoorbeeld niet wist dat een hand opsteken betekent dat iedereen stil moet zijn. De kracht van modus AAN is dat er zowel ervaring uit het onderwijs is (Sandra), maar ook buiten het onderwijs (Marieke). Net als bij 'Onderwijs maak je samen' werd ik verrast door hun kennis en kunde.


Zij gaven een creatieve en frisse blik, vanuit een open en onafhankelijke benadering. Sandra van den Akker directieondersteuning basisschool.

Omdat we de eerste stappen in een verandertraject aan het zetten waren, hebben we een kennismakingsgesprek gehad met modus AAN. De zienswijze op dit traject van mij als directeur sloot aan bij de kijk van modus AAN op leren en ontwikkelen.

Ik wilde graag een start maken met een visietraject tijdens een studiedag en deze studiedag actief en creatief invullen, zodat het hele team betrokken werd bij de visie ontwikkeling.

Ik heb uiteindelijk gekozen voor modus AAN, omdat modus AAN een goede koppeling kan maken tussen het onderwijs (input en ervaring Sandra van der Linden) en het creatieve denken (input en ervaring Marieke van Dijk). Bovendien gaat modus AAN buiten de gebaande paden, hun aanpak is creatief. Het is geen standaardwerk, want dat kan je zelf.

In eerste instantie was ik alleen op zoek naar een opzet voor (een deel van) een studiedag die ik zelf zou faciliteren. Maar na het doorspreken van het voorstel wilde ik ook graag zelf onderdeel zijn van de opdracht en het team. Modus AAN kon daarin echt toegevoegde waarde bieden.

De communicatie met modus AAN verliep erg prettig. De dames waren to-the-point en snapten snel wat ik bedoelde en wat mijn wensen waren. Ook de dag zelf verliep boven verwachting goed. We hebben echt iets moois en goeds neergezet! 

De school gaat middels de input van deze studiedag de visie vorm geven.

Ik raad modus AAN zeker aan. Modus AAN is geschikt voor alle teams.