Image

Sandra van der Linden


  • Heeft haar achtergrond in de psychologie en het onderwijs.
  • Onderwijs is voor haar kinderen gelijke kansen geven door ongelijkheid in onderwijs te creëren.
  • Zij gelooft in de theorieën uit de positieve psychologie; het handelen vanuit je sterke kanten en het zogenaamde fail mindfully.
  • Het geeft haar energie anderen te zien groeien en ontwikkelen.
  • Ze is trainer en coach, afdelingsleider vwo bovenbouw op het Maasland College en draagt daar bij aan innovaties in het onderwijs.
  • Ze put uit ervaring als docente, mentor, clusterleider, decaan, directeur en coach.