Workshop Open Your Mind, start van een visietraject


Verbeter het traject van een nieuwe visie door een open blik en door gebruik te maken van elkaars sterke kanten.

In deze interactieve workshop krijgen de deelnemers inzicht in de verschillende fasen van een visietraject, welke denkstijl benodigd is per fase en de bijbehorende kwaliteiten en valkuilen. 

Een open blik, een open vizier is noodzakelijk om een visietraject op goede wijze te starten.

Door middel van het Foursight© assessment krijgen deelnemers inzicht in hun persoonlijke profielanalyse. Welke van de vier denkstijlen heeft hun voorkeur? Welke proberen ze te vermijden? Kennis van eigen denkvoorkeur en die van anderen zorgen voor inzicht en begrip, zodat een vernieuwingsproces beter kan verlopen.

Naast de individuele voorkeur bekijken we ook hoe de voorkeuren van de groep verdeeld zijn. Op basis van de groepsresultaten van Foursight© zullen diverse creatieve denktechnieken de revue passeren die helpen om het visietraject beter te laten verlopen.